1 کالا در لیست مقایسه
+
امتیاز کاربران ( از 7 رای ) 3.8

شنیسل مرغ 1800 گرمی

شنیسل مرغ همان سینه مرغ بدون استخوان است. هر بسته حاوی حدود 2 تا 4 عدد سینه مرغ می باشد.

+
امتیاز کاربران ( از 10 رای ) 3.5

مرغ آماده طبخ 8 تکه پوستکنده 1800 گرمی

هر بسته حاوی یک عدد مرغ 8 تکه قطعه شده است. پوست و ضایعات اضافه شامل چربی و شش آن گرفته شده است. جهت تعیین دقیق وزن بسته ممکن است از برشی از یک ران مرغ اضافه استفاده شده باشد.

+
امتیاز کاربران ( از 11 رای ) 3.8

سینه مرغ پوستکنده نصف شده 1800 گرمی

هر بسته حاوی سه عدد سینه با استخوان مرغ می باشد که هر کدام 2 تکه قطعه شده است. پوست و شش و ضایعات اضافه آن گرفته شده است. جهت تنظیم دقیق وزن بسته ممکن است از برشی از یک قطعه سینه مرغ اضافه استفاده...

+
امتیاز کاربران ( از 12 رای ) 2.9

مرغ قطعه شده باپوست 2000 گرمی

هر بسته حاوی یک عدد مرغ 8 تکه قطعه شده و با پوست است. پوست و ضایعات اضافه مرغ گرفته نشده است و در صورتی که به مرغ تمیز احتیاج دارید محصول مرغ آماده طبخ را انتخاب نمایید. جهت تعیین دقیق وزن بسته...

+
امتیاز کاربران ( از 5 رای ) 4

ران مرغ پوستکنده نصف شده 1800 گرمی

هر بسته حاوی حدودا 4 عدد ران مرغ می باشد. ران مرغ ها 2 تکه شده است و ضایعات شش ها و چربی آن گرفته شده است. ممکن است جهت تنظیم وزن بسته قطعه ای از ران مرغ افزوده شده باشد.

+
امتیاز کاربران ( از 2 رای ) 4

مرغ گوشتی کامل درشت 2.3کیلوگرم

مرغ کامل با بسته بندی کشتارگاه عرضه می گردد. مرغ تازه روز با برند تلیله عرضه می گردد. در صورتی که به خدمات برش احتیاج دارید مرغ قطعه شده خرید نمایید. این محصول شامل خدمات برش نمی شود. وزن هر مرغ...

+
امتیاز کاربران ( از 4 رای ) 3.8

ران مرغ تازه 1800 گرمی

هر بسته حاوی 3 عدد ران مرغ سایز درشت می باشد. ران مرغ با پوست و چربی می باشد. هر بسته ممکن است با اصلاح وزن در فاکتور همراه باشد.

+
امتیاز کاربران ( از 4 رای ) 3.8

بازو مرغ (پاچین) 1800 گرمی

پاچین یا همان کتف مرغ قسمت ابتدای بال مرغ می باشد. هر بسته حاوی حدود  20 عدد پاچین می باشد.

+
امتیاز کاربران ( از 2 رای ) 3

جگر مرغ تازه 600 گرمی

جگر مرغ تازه هر بسته حاوی 600 گرم می باشد.

+
امتیاز کاربران ( از 3 رای ) 3

فیله مرغ 1300 گرمی

فیله مرغ یک ماهیچه مخروطی شکل از زیر بافت سینه مرغ می باشد. مناسب برای سوخاری جوجه کبابی می باشد. گوشت بدون استخوان و چربی می باشد.

+
امتیاز کاربران ( از 3 رای ) 2

دل مرغ تازه 600 گرمی

هر بسته حاوی 600 گرم دل مرغ تازه می باشد.

+
امتیاز کاربران ( از 2 رای ) 5

ران مرغ پوستکنده متوسط 1800 گرمی

هر بسته حاوی حدودا 4 عدد ران مرغ سایز متوسط می باشد.ضایعات شش ها و چربی آن گرفته شده است. هر بسته با اصلاح وزن در فاکتور همراه است.

+
امتیاز کاربران ( از 3 رای ) 3.3

پای مرغ بدون ناخن 800 گرمی

پای مرغ تازه بدون ناخن و پوست تمیزشده عرضه می گردد.

+
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

شنیسل مرغ فله 3600 گرمی

شنیسل مرغ همان سینه مرغ بدون استخوان است. هر بسته حاوی حدود 5 تا 6 عدد سینه مرغ می باشد.

+
امتیاز کاربران ( از 1 رای ) 5

مرغ گوشتی منجمد تنظیم بازار

مرغ کامل به صورت منجمد با بسته بندی کشتارگاه عرضه می گردد. وزن بسته با اصلاح وزن همراه خواهد بود.  در صورتی که به خدمات برش احتیاج دارید مرغ قطعه شده خرید نمایید. این محصول شامل خدمات برش...

+
امتیاز کاربران ( از 1 رای ) 5

چرخ کرده مرغ 1300 گرمی

هر بسته حاوی گوشت چرخ شده ران و سینه و گردن مرغ می باشد همراه چربی چسبیده به گوشت مرغ چرخ شده است و نسبتا کم چرب می باشد. بعد از تهیه بسته هربسته با اصلاح وزن همراه خواهد بود.

+
امتیاز کاربران ( از 1 رای ) 5

گردن مرغ 1300 گرمی

هر بسته حاوی گردن مرغ سوپی ، تمیز شده  و بدون ضایعات و پوست می باشد. 

+
امتیاز کاربران ( از 3 رای ) 3.3

بال بدون سربال مرغ 1300 گرمی

 بال بدون سربال مرغ با برند تلیله عرضه می گردد.هر بسته تقریبا محتوی 15 عدد بال می باشد.    

+
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

تخم مرغ 15 عددی مارک دار

هر بسته حاوی 15 عدد تخم مرغ تاریخ دار می باشد. وزن هر بسته حدود 980 گرم می باشد.

+
امتیاز کاربران ( از 6 رای ) 3

سنگدان مرغ تازه 600 گرمی

هر بسته حاوی 600 گرم سنگدان مرغ تازه می باشد.

+
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

ماهیچه ران مرغ 1300 گرمی

ساق ران یا ماهیچه ران مرغ می باشد. هر بسته حاوی حدود 5 عدد ماهیچه ران می باشد.

+
امتیاز کاربران ( از 2 رای ) 0

مغز ران مرغ 1300 گرمی

مغز ران مرغ برشی بدون پوست و ضایعات از گوشت ران مرغ می باشد.مناسب برای جوجه کباب و چلو مرغ می باشد.

+
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

ران مرغ فله 3600 گرمی

هر بسته حاوی 7 عدد ران مرغ سایز درشت می باشد. ران مرغ با پوست و چربی می باشد. هر بسته ممکن است با اصلاح وزن در فاکتور همراه باشد.

+
امتیاز کاربران ( از 0 رای ) 0

ران مرغ پوستکنده فله 3600 گرمی

هر بسته حاوی حدودا 8 عدد ران مرغ سایزدرشت  می باشد.ضایعات شش ها و چربی آن گرفته شده است. هر بسته با اصلاح وزن در فاکتور همراه است.